Hanklit molerskrænt rager 61 meter op over Limfjorden