Sten fra Hanklit molerskrænt på Nordmors ved Limfjorden